ផលិតផល

អំពី ពួកយើង

ទីក្រុងសិនជិន Xiangfu ភាពជាក់លាក់ ឧស្សាហកម្ម សហ។, អិលធីឌី ដោយ​ផ្ទាល់, មិនមែនទេ ណាមួយ កណ្តាល មនុស្ស, ជាចម្បង ផលិត ភាពជាក់លាក់ ហៈ ផ្សិត ហៈ តែម, សន្លឹក ហៈ ដំណើរការ, ប្លាស្ទិច ផ្សិត, ភាពជាក់លាក់ ចាក់ ផ្សិតing, Die-casting ផ្សិត ក្លែងបន្លំ ផ្សិត ភាពជាក់លាក់ CNC ម៉ាស៊ីន, បង្វិល ផ្សិត, rotoផ្សិតing ដំណើរការ គ្រឿងយន្ត ផ្សិត អ្នកផ្គត់ផ្គង់, ផលិតផល ដែល មាន បាន បានលក់ ល្អ នៅ ផ្ទះ និង នៅបរទេស។