ផលិតផល

សត្វចិញ្ចឹម ដប ផ្លុំ ផ្សិត

ខាងក្រោមនេះគឺនិយាយអំពីផ្សិតផ្លុំផ្លុំដបដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្សិតផ្លុំផ្លុំដប។

View as  
 
 1 
ប្តូរតាមបំណង {៧៧} ក្នុង Chក្នុងa Xiangfu រោងចក្រ - ក្រុមហ៊ុនផលិត និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់។ សូមស្វាគមន៍ ទៅ របស់យើង រោងចក្រ ទិញ ខ្ពស់ គុណភាព និង ទាប តម្លៃ {៧៧}. យើង នឹង ផ្តល់ អ្នក ជាមួយ សម្រង់ និង ឥតគិតថ្លៃ គំរូ។